Home arrow Organisatie arrow Competenties en Expertise arrow Mental Coaching


Mental Coaching  

    

Pagina navigatie overzicht

Wat is het?
Hoe werkt het?
Meer dan snelle resultaatgerichte technieken 
Direct inzicht in resultaat - niet goed, geld terug
Overzicht mental coaching programma's
Mental coaching interventie van de week

 

 

 

 

 

WAT IS HET?

 

Met mental coaching vanuit Neuro Lingistisch Programmeren bent u in staat op een leuke, snelle en discrete manier uw geest te herijken / herprogrammeren en mentaal ruimte te creëren voor persoonlijke groei en verandering in de door uw gewenste richting. Hierdoor ontstaat geestelijke vrijheid, waardoor u vol overgave kunt doen wat u wilt doen om de resultaten te realiseren die u nastreeft op tal van terreinen in uw leven.

Of u het nu wil of niet, uw geest wordt dagelijks geprogrammeerd door de ervaringen die u op doet. Dat proces begint al zodra we geboren worden. Sommige van deze ervaringen zijn fantastisch en helpen u gedurende uw verdere leven. Andere ervaringen zijn (soms onbewust) minder positief en hinderen u (soms ongemerkt) gedurende uw verdere leven.

 

"There is only one thing that makes a dream impossible to achieve:

the fear of failure"

Paulo Coelho    

 

Het resultaat hiervan kan zijn dat u soms geestelijk geblokkeerd raakt om dat te doen wat u wilt doen of van uw gevraagd wordt, of niet de emotionele vrijheid of bagage aantreft die u nodig heeft op weg naar uw doel. Dat is jammer omdat u daarmee onnodig veel momenten in uw leven creëert dat u zich slecht voelt in plaats van dat u met volle overgave kunt genieten van uw leven. Verder kan het u hinderen om volledig gecommitteerd dat te doen wat nodig is om de resultaten die u nastreeft te realiseren.

Met de mental coaching technieken vanuit NLP kunt u hier op een zeer snelle en effectieve manier verandering in brengen en uw geest herijken om voor uw te laten werken in plaats van (onbewust) tegen u.

naar top

 

 

HOE WERKT HET?

De mental coaching technieken voor specifieke toepassingen die we binnen sommige van deze coaching sessies inzetten worden door de meeste mensen als zeer leuk ervaren en kenmerken zich doordat ze kort en zeer resultaat gericht zijn. Een leuke bijkomstigheid is dat deze coaching technieken, indien gewenst, op een zeer discrete manier plaats kunnen vinden. Dit is mogelijk doordat het niet noodzakelijk is dat de inhoud van een situatie waar een cliënt mee kampt gedeeld wordt met zijn of haar coach. Tenzij de cliënt daar natuurlijk prijs op stelt.

Uw coach begeleid u bij dit proces door het doen van bepaalde oefeningen. Hierbij wordt op basis van communicatie en uw zintuiglijk representatie systeem (horen, zien, voelen) uw neurlogie herijkt, zodat bv geestelijke blokkades waar u last van heeft worden weggenomen of uw in specifieke situaties van uw leven mentaal meer in uw kracht wordt gezet, met blijvend resultaat.

Met mental coaching vanuit Neuro Lingistisch Programmeren bent u in staat op een leuke, snelle en discrete manier uw geest te herijken / herprogrammeren en mentaal vrijheid te creëren voor persoonlijke groei en verandering in de door uw gewenste richting.

naar top

 

 

MEER DAN SNELLE RESULTAATGERICHTE TECHNIEKEN

Naast boven genoemde mental coaching technieken voor het snel en blijvend creëren van mentale vrijheid of kracht in specifieke situaties van uw leven, kan desgewenst ook zeer bewust gebruik worden gemaakt van taal tijdens deze coaching sessies. Dit om u op mentaal gebied te begeleiden op uw gewenste groeipad in het verbeteren van uw huidige prestaties.

Hierbij werken we met taal op zowel bewust als onbewust niveau. Onderzoek leert dat veranderingen eerst plaats vinden op onbewust niveau voordat deze zich in onze bewuste gedachten en ons gedrag vertonen. Onze bewuste geest speelt nauwelijks een rol in het op gang brengen van veranderingsprocessen.

De betekenis die iemand aan een gebeurtenis geeft bepaalt hoe die persoon zich voelt. De woorden die de persoon in zijn eigen hoofd gebruikt en de woorden die hij of zij gebuikt om zich uit te drukken naar anderen, beïnvloeden op krachtige wijze de interpretatie en betekenis (overtuigingen) van iemand zijn boodschap. De betekenis van onze woorden bepaalt onze emoties en daarna ons gedrag.

De wereld zit daarmee als het ware in ons hoofd en ons lijf. Op grond van onze zintuiglijke indrukken creëren we een beeld van de werkelijkheid, oftewel een model van de wereld (wereldmodel).

Dit wereldmodel bestaat uit overtuigingen, die gebaseerd zijn op generalisaties over meerdere ervaringen. We zien, horen, voelen, ruiken en proeven dingen en daarop baseren we ideeën over wat voor ons waar is.

Aan de ene kant bepaalt onze manier van waarnemen dus hoe onze wereld er uit ziet, aan de andere kant bepaalt ons wereldmodel wat we waarnemen, welke selectie we maken uit alle mogelijke indrukken die we opdoen.

Met andere woorden, ons wereldmodel levert onze waarnemingsfilters. Op zich is daar niets mis mee. Soms kunnen mensen echter mentaal in de problemen raken of geremd worden om de prestatie (verbetering) neer te zetten waar ze op uit zijn, doordat ze als het ware gevangen zitten binnen hun eigen denken.

Bij mental coaching zal uw persoonlijke coach die als linguïst is opgeleid en gecertificeerd, waar gewenst, ook zeer bewust gebruik maken van taal technieken om samen met u uw wereldmodel te onderzoeken en waar nodig ruimte te creëren in dit model, waardoor:

- Uw mentale keuzemogelijkheden worden vergroot op weg naar uw doel.

- Mogelijke mentale blokkades snel en effectief kunnen worden weggenomen.

- Mentale ruimte ontstaat voor het inzetten van de door u gewenste groei of verandering.

- U sneller en gemakkelijker de resultaten kunt realiseren waar u voor u zelf op uit bent.

naar top

 

 

DIRECT INZICHT IN RESULTAAT- NIET GOED GELD TERUG

De gewenste uitkomst van deze mental coaching interventies wordt van tevoren nauwkeuring met uw afgestemd en na afloop direct met u getest in onze coahching praktijk. Als u dan constateert dat u niet tevreden bent met het bereikte eindresultaat krijgt u waar wij die belofte van tevoren hebben gedaan op onze website al uw geld terug. Deze belofte is eenvoudig te doen, omdat wij weten hoe krachtig en effectief de technieken zijn waar wij in dat geval mee werken (zie ook succes van NLP). En uiteraard willen we graag van uw horen en met u meevieren zodra u later op eigen kracht dezelfde resultaten boekt.

Terug naar pagina overzicht.

 

 

OVERZICHT MENTAL COACHING PROGRAMMA'S

Voor een overzicht van onze mental coaching programma's voor specifieke toepassingen, klik hier

naar top

 

 

MENTAL COACHING INTERVENTIE VAN DE WEEK

Gedurende bepaalde maanden in het jaar bieden wij specifieke coaching toepassingen financiëel aantrekkelijk aan. Een volledig overzicht hiervan treft u aan op onze pagina mental coaching aanbiedingen.

naar top

 

 
Andere mensen eenvoudig informeren die mogelijk ook geďnteresseerd zijn in coaching programma's van GCC Coaching & Training.

Nieuwe Inspiratie?

Klik om uit te vergroten

Aanmelden INSPIRATIE:

Nadere toelichting

* Voornaam
* Achternaam
* Email
* = In te vullen

Volg ons op twitter   just be well
Beter Worden

Uw Winkelmandje