Home arrow Organisatie arrow Competenties en Expertise arrow NLP
E-mail


Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

   

De psychologie van versnelde prestatie verbetering en meesterschap

in intra - en interpersoonlijke communicatie.

 

  

Pagina navigatie overzicht

 

Op onze pagina met promotie video's en presentaties heeft u in een korte presentatie kunnen zien hoe u met NLP blijvende prestatie verbeteringen kunt aanbrengen op bepaalde terreinen van uw leven. Nog niet gezien? Klik dan hier.

 

 

"NLP may be the most powerful vehicle for change in existence"

Modern Psychology   
 

Eerste korte introductie 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) wordt wel gedefinieerd als de studie van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie en verandering van subjectieve ervaringen. Het is de wetenschap die ruim dertig jaar geleden het licht zag en voortkwam uit de studie wat mensen succesvol maakt. Het is een zeer krachtige technologie waarmee zeer snel blijvende resultaat verbetering kan worden geboekt op tal van terreinen (zie hiervoor ook mental coaching).

 

Richard Bandler, 1 van de grondleggers van NLP, definieerde NLP ooit als volgt:

 

NLP is een houding

......... die zich karakteriseert om met een brandende nieuwsgierigheid, avontuur en verlangen, vaardigheden te leren waarmee je in staat wordt gesteld te achterhalen welke communicatie mensen beïnvloed en de zaken te achterhalen die het waard zijn om te weten; om het leven te zien als een unieke en ongekende mogelijkheid om te leren. 

 

NLP om je goed te voelen en daar naar te handelen

Nadere tekstuele toelichting van deze snelle oriëntatie banner? Klik hier

  

NLP is een methodologie

....... gebaseerd op de aanname dat al het gedrag een structuur heeft ... en dat structuur gemodelleerd kan worden, geleerd, onderwezen en veranderd (herprogrammeren). De wijze om te weten wat waardevol en effectief is zijn de vaardigheden tot waarneming.

 

Een spoor van technieken .... innovatieve technologie

......... die de persoon die dit toepast in staat stelt om informatie en waarnemingen te organiseren op een manier dat hem of haar in staat stelt resultaten te behalen die voorheen ondenkbaar waren.

 

Wat we aan bovenstaande kunnen toevoegen is dat NLP is een zeer brede en uitvoerige set aan technieken bevat om menselijk gedrag te veranderen, wat in zeer veel situaties toepasbaar is. Wat uniek aan NLP is, is dat het specifieke resultaten met precisie kan verkrijgen en zeer gemakkelijk geleerd kan worden aan anderen.

Veel van de technieken en methodes die worden toegepast binnen NLP zijn ontdekt door mensen te bestuderen die reeds bijna altijd zeer gelukkig zijn, de beschikking hebben over tal van keuzes en over zeer veel mogelijkheden in hun leven beschikken.

NLP houdt zich in essentie met de vraag bezig wat deze mensen met hun hersenen doen dat ze in staat stelt over deze mogelijkheden te beschikken. Als u een dergelijke vraag direct aan iemand zou stelt zult u waarschijnlijk niet veel zinvolle informatie terug krijgen. Maar NLP houdt zich ook bezig met methodes om dat uit te vinden en dan in staat te zijn dit aan andere mensen te leren.

naar top

 

 

Voorbeelden van aandachtsgebieden

Hieronder treft u enkele voorbeelden van aandachtsgebieden aan waar NLP zich o.a. mee bezig houdt. Dit overzicht is zeker niet uitvoerig, maar slechts bedoelt om u snel een eerste indruk te geven van de reikwijdte van NLP.

 

MODELLEREN:

NLP is o.a. bekend als een attitude en een methodologie die een spoor van technieken nalaat. Het is een houding van nieuwsgierigheid, willen weten hoe dingen werken en een bereidheid om te experimenteren met nieuwe zaken. De methodologie die wordt toegepast is modelleren. Vaak 'de psychologie van excellentie' genoemd, houdt modelleren zich bezig met het ontleden van excellente prestaties in onderliggende componenten, zoals: strategieën, overtuigingen, waarden, gedrag, fysiologie, mentale ordening en meer. Met die inzichten wordt het vervolgens mogelijk om in veel kortere tijd op datzelfde terrein uw eigen prestaties te verbeteren dan de persoon waar de excellente prestatie van is gemodelleerd.

 

STATE MANAGEMENT:

'State management' (doorverwijzing naar module in programma ´De Kunst Van Beïnvloeding´) is ook een aspect wat veelvuldig terugkomt binnen NLP. De prestatie die we boeken in elk aspect van ons leven wordt direct beïnvloed door de emotionele staat waarin we verkeren. Als je bijvoorbeeld gebrek aan vertrouwen hebt om te presenteren voor een groot publiek, zal je met die emotionele staat een andere prestatie neerzetten dan een emotionele staat van innerlijke kracht, vertrouwen, liefde, humor en niet kunnen falen.

Dit concept van het kunnen managen van uw emotionele staat voor het verbeteren van prestaties is herkent door mensen die top prestaties leveren op tal van terreinen. Dus als u in staat bent uw emotionele staat bewust te controleren, kunt u direct positieve invloed uitoefenen op de resultaten die u boekt op de verschillende terreinen van uw leven, zoals relatie, werk, sport, of op welk terrein dan ook.

 

MEESTERSCHAP IN COMMUNICATIE:

Middels b.v. gebruik van het Milton model en het Meta model houdt NLP zich bezig met meesterschap in communicatie. Onder meesterschap verstaan we in dit geval dat u in omgang met anderen snel en effectief de resultaten kunt boeken waar u beiden op uit bent. Zo leert u bijvoorbeeld hoe u zeer precies te werk kunt gaan voor het verzamelen van informatie voor b.v. onderhandelingen of het veranderen van menselijk gedrag.

 

De manier waarop we zowel met anderen als met onszelf communiceren bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons leven.

Geslaagde mensen zijn degenen die geleerd hebben iedere uitdaging die het leven hen voorschotelt aan te nemen en die ervaring zo aan zichzelf te communiceren dat zij de dingen vervolgens succesvol veranderen. Falende mensen accepteren de tegenslagen van het leven als beperkingen.

De mensen die in staat zijn ons leven en onze cultuur vorm te geven, zijn ook meesters op het vlak van de communicatie met anderen. Zij kunnen een visie, een verzoek, een vreugde of een boodschap aan anderen overdragen.

 

GEDRAGSVERANDERING:

NLP bevat manieren en technieken waarmee gevoelens en gedrag die mensen niet willen hebben kunnen worden omgezet in gevoelens en gedrag die mensen wel graag willen hebben. Op onze pagina over mental coaching treft u een coaching interventie matrix aan van een aantal mogelijkheden voor gedragsverandering middels korte coaching sessies. Hierbij wordt veelvuldig gebruik maken van inzichten en technieken vanuit NLP, vanwege de effectiviteit en snelheid waarmee blijvende resultaten kunnen worden geboekt.

 

EFFECTIEVE VERSTANDHOUDING:

NLP biedt u tal van inzichten en technieken om zeer bewust effectieve relaties met andere mensen te creëren en in stand te houden. In ons zakelijk programma ´De Kunst Van Beïnvloeding´ gaan we hier uitvoerig op in in de module ´Verbeter Werkrelaties´.

naar top

 

 

Definitie

Middels bovenstaande informatie heeft u een eerste indruk kunnen opdoen van NLP. Voeg daaraan toe de kracht om invloed uit te oefenen op uw hersenen en die van de mensen om u heen, ter ondersteuning van het proces van het uitstippelen - ervaren en realiseren van uw persoonlijke levensweg, en u heeft de fundatie voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Hieronder treft u kort en bondig de definitie aan die wij bij GCC hanteren voor NLP, welke een nadere toelichtig geeft op de definitie die u reeds aantrof aan het begin van deze pagina.

 

"NLP is de psychologie van versnelde prestatie verbetering en meesterschap in communicatie om de resultaten te bereiken die u nastreeft voor u zelf en in omgang met anderen."

GCC Coaching & Training    

naar top

 

 

Nadere toelichting

Neuro Linguïstisch Programmeren, ofterwel NLP, is een model dat gaat over:

Neuro: De werking van onze hersenen.

Linguïstisch: De interactie tussen ons taalgebruik en de werking van onze hersenen.

Programmeren: Hoe optimaal gebruik te maken van boventaande twee zaken om de resultaten te bereiken die we nastreven in ons eigen leven en dat van anderen.

Als we op jonge leeftijd naar school gaan wordt ons geleerd wat fout gaat. Alles wat je fout doet, daar wordt het accent op gelegd. Niet de woorden die je goed spelt worden geaccentueerd, maar de woorden die je fout spelt. Daarmee leren je hersenen te kijken naar wat er fout gaat en je zult het vinden.

NLP is een technologie die daar verandering in brengt en je technieken, vaardigheden en gereedschappen aanreikt om de resultaten die je nastreeft in het leven beter en sneller te realiseren. Maar NLP is meer dan dat.

 

NLP voor gemakkelijker bereiken van resultaten

Nadere tekstuele toelichting van deze snelle oriëntatie banner? Klik hier

 

Het is een instelling die te maken heeft met nieuwsgierigheid, met willen weten en begrijpen hoe dingen werken, de wil hebben om zaken te beïnvloeden en in staat te zijn om ze te beïnvloeden op een zinvolle manier.

Vandaag de dag levert NLP wereldwijd de nieuwste en meest moderne technieken voor de wetenschap over onze hersenen, prestaties en snelle verandering.

Richard Bandler, 1 van de grondleggers van NLP, en wereldwijd veelvuldig herkend als een genie van deze tijd, omschreef de houding die ten grondslag ligt aan NLP ooit als volgt:

"Het is slechts door een groeiende bewustwording van nieuwsgierigheid dat je in staat bent het enthousiasme te ontdekken dat meest saaie of de meest fascinerende taak zinvol, leuk en boeiend maakt. Zonder een dergelijke nieuwsgierigheid bestaat het leven slechts uit een rij wachtenden op weg naar de dood.

Je kunt je bekwamen om met je voet te tikken terwijl je op je beurt wacht in de rij, of je kunt veel meer doen. En ik heb een verassing voor je. Ik heb uitgevonden dat het leven na de dood al begint door bewust aan te schuiven in de rij wachtenden. Ik denk dat je beter een hoop lol kunt hebben terwijl je nog leeft.

Want degenen die plezier hebben en dingen doen die de moeite waard zijn om te doen met een houding van nieuwsgierigheid hoeven minder lang in de rij te staan dan degenen die slechts de vaardigheid hebben ontwikkeld om netjes op hun beurt te wachten ".

 

Toegevoegde waarde NLP in uw rol als ......

Nadere tekstuele toelichting van deze snelle oriëntatie banner? Klik hier

 

De NLP technologie die we u vanuit GCC in onze training - en coaching programma's op een leuke en speelse manier bijbrengen, en u op tal van manieren in begeleiden om zich echt in te bekwamen via het GCC Meesterschap Leerconcept, is zeer krachtig om de resultaten die u nastreeft beter en sneller te realiseren en bewust te kunnen sturen op de hoeveelheid plezier die u wilt beleven gedurende dit proces. Het is echter met bovenstaande instelling van nieuwsgierigheid waarmee we deze programma's voor u beschikbaar stellen.

Wat u zult ontdekken tijdens onze NLP training en coaching programma's is dat de technieken die we u bijbrengen praktische en zeer snelle oplossingen zijn voor problemen waar mensen mee kampen in hun leven en die hen beperken om de vrijheid of doelen te realiseren die ze nastreven.

 

Indien u dit allemaal al had geleerd op de lagere school en zich er in had kunnen bekwamen, des te meer u in staat was geweest om de momenten van uw leven zo te maken dat denken en handelen het gevolg is van een bewust proces wat u stuurt. Het opbouwen van vertrouwen is bijvoorbeeld niet iets wat u zomaar overkomt. Het is een proces wat u absoluut bij u zelf tot stand zult moeten brengen.

 

Want hoe meer u controle heeft over uw eigen neurologie, hoe meer u zichzelf kunt onder dompelen in goede gevoelens, hoe meer u de creatieve deuren binnen u zelf zult openen die mogelijkheden zien en daar naar kunt handelen met een houding van absoluut vertrouwen dat u dat gaat waarmaken, en het vervolgens ook waarmaakt.

naar top

 

 

Wat kan NLP voor u betekenen?

Mocht u na het lezen van dit alles afvragen wat NLP voor u kan betekenen dan stellen wij een wedervraag. Wie wilt u dat er plaatsneemt achter het stuur van de bus die op weg is naar de rest van uw leven, de wijze waarop u die route ervaart en de resultaten die u onderweg weet te boeken? Uw geest die vaak onbewust wordt geconditioneerd door uw subjectieve ervaringen of uw bewuste zelf?

 

"Als we in staat zijn om machines en software steeds efficiënter te maken, dan is er geen enkele reden dat we dat niet met ons zelf zouden doen".

Richard Bandler  

naar top

 

Society of Neuro Linguistic Programming

GCC Coaching & Training is aangesloten bij The Society of NLP™. The Society of NLP™ is in 1979 opgericht door Dr. Richard Bandler en John Grinder en is een wereldwijde organisatie opgezet met als doel kwaliteitscontrole uit te voeren over trainingsprogramma's en diensten die beweren het NLP-model te vertegenwoordigen.

Het is de eerste en grootste NLP certificerende, trainingscertificerende en kwaliteitscontrolerende organisatie ter wereld. Het is tevens de enige organisatie die licenseerd.

Het bovenstaande zegel duidt Society of Neuro-Linguistic Programming-certificatie aan en en wordt gewoonlijk gevoerd door instituten en trainingscentra die zijn goedgekeurd door The Society of NLP™.

Meer expliciete informatie over de Society of NLP™ treft u hier aan op onze website.

naar top

 

NLP voor het creëren van persoonlijke vrijheid

Nadere tekstuele toelichting van deze snelle oriëntatie banner? Klik hier

 

 

Nieuwe Inspiratie?

Klik om uit te vergroten

Aanmelden INSPIRATIE:

Nadere toelichting

* Voornaam
* Achternaam
* Email
* = In te vullen

Volg ons op twitter   just be well
Beter Worden

Uw Winkelmandje